Vaşington Eğitim Müşavirliği

ÖğretmenİZ Dergisi

ÖğretmenİZ Dergisi

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerimizin kültürel birikimlerini ön plana çıkarmak, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak, öğretmenlerimize yaptıkları her çalışmanın kıymetli olduğunu, bu çalışmaların Bakanlık tarafından da görüldüğünü ve desteklendiğini hissettirmek adına içeriği tamamen öğretmenlerimize ait sanatsal, sportif, kültürel ve edebî çalışmalardan oluşan ÖğretmenİZ dergisi 1. sayı 24 Kasım 2023'te dijital ortamda yayın hayatına başlamıştır.

 

 

Bu kapsamda ÖğretmenİZ dergisinin 3. sayısı için hazırlıklar devam etmektedir. Dergide fotoğraf/resim sanatı, şiir, iyi uygulamalar, anı, seyahat yazısı, deneme, köşe yazısı, başarı öyküsü, hikâye, ulusal ve uluslararası alanda alınmış ödüller gibi çeşitli bölümler bulunmaktadır. Katkıda bulunmak isteyen öğretmenlerimizin belirtilen alanlara ait özgün içeriklerini, aşağıdaki yönergede belirtilen hususlara uygun olarak hazırlayıp en geç 03.05.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar https://ogretmeniz.meb.gov.tr internet sitesindeki "paylaş" bölümünden göndermeleri beklenmektedir.Kıymetli Öğretmenlerimiz,


Bu dokümanla, hazırlanacak içeriklerde ortak bir standart elde etmek amaçlanmaktadır.

Paylaşılacak olan içeriklerin amacı,  siz değerli öğretmenlerimizin kendilerine ait yazı, resim, fotoğraf, şiir, deneme vb. çalışmalarını toplumla ve meslektaşları ile paylaşmalarına imkân sağlamaktır.

Aşağıda belirtilen alanlara ait hazırlayacağınız hiçbir yerde yayınlanmamış özgün içeriklerinizi  https://ogretmeniz.meb.gov.trsitesindekipaylaş kısmından iletmeniz beklenmektedir.

 

Genel Paylaşım İlkeleri 

·         İçeriğin uygunluğu: İçerikte yer alan yazılar; eğitim, toplum, yaşam ve kültüre dair akademik olmayan, öğretmenler tarafından kaleme alınan özgün ürünler olmalıdır.

·         Doğruluk: İçerikte yer alan bilgilerin doğru olması gereklidir. Yanlış bilgi içeren içeriklerin sorumluluğu gönderen kişiye aittir. Yanlışlık tespit edildiğinde yanlış bilgi içeren içerikler dergiden kaldırılır. 

·         Özel hayat ? Kişilik haklarına saygı: Kişilerin özel hayatlarını yansıtan, 3'üncü şahısların kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, herhangi bir kişi ya da kurumu etkileme ihtimali olabilecek, T.C. Anayasası ve kanunlarına aykırı içerikler yayınlanamaz. Bu kurallara uyulmaması halinde gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını kullanıcı kabul etmiş sayılır. 

·         Dil ve anlatıma uygunluk: İçerik, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun şekilde sade ve anlaşılır yazılmalıdır (bkz. https://tdk.gov.tr/tdk).

·         Yasalara ve genel ahlaka uygunluk: İçerikler anayasa ve yasalara aykırı unsurlar içeremez. Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek millî ve manevi değerlere uygun olmayan hiçbir öge içerikte yer almamalıdır.

·         Telif hakları: Telif hakkı 3'üncü şahıslara ait olan, 3'üncü kişilerden fikrî  mülkiyet hakları kullanıcı tarafından devralınmamış olan veya telif hakkı sahibinden gerekli izinlerin alınmadığı içerikler siteye gönderilmemelidir. 3'üncü şahıslara ait eserlerin sitede paylaşılması halinde tüm sorumluluk eseri gönderen kişiye aittir.  

·         Kullanım hakkı: Öğretmenler tarafından yazılan eserlerin metin sorumluluğu eser sahibine, her türlü kullanım hakkı Millî Eğitim Bakanlığına ait olacaktır. Bakanlık yetkilileri tarafından, gönderilen eser üzerinde uygun olmadığı düşünülen bölümler ile ilgili ekleme, çıkarma, değiştirme yapılabilir. 

FOTOĞRAF/RESİM SANATI

300 dpi çözünürlüğe sahip sanatsal içerikli fotoğraflar kullanılacaktır.

Fotoğraf veya resim; yer, tarih bildiren kısa bir bilgilendirme yazısı ile birlikte gönderilecektir.

 

 

 

 

ŞİİR

Şiirin, genel paylaşım ilkeleri doğrultusunda kaleme alınmış olması gerekmektedir. Şiirlerde farklı temalar seçilebilir. Eser sahibi şiirin içeriğine uygun, kendi çektiği bir fotoğrafı, dikey ve 300 dpi çözünürlükte gönderebilir.

 

İYİ UYGULAMALAR

Öğretmenlerin uyguladığı sosyal sorumluluk projeleri, yapmış oldukları eğitim materyali tasarım çalışmaları, eğitimde iyi uygulamaların yer aldığı bilgilendirme yazılarına yer verilecektir.

 

Proje sahibinin adı-soyadı:

Projenin adı: 

Projenin amacı: Projenin hangi ihtiyacı nasıl karşıladığı, projenin etkilerinin neler olduğu ve önemi yazılmalıdır.

Projenin özeti:Proje özeti 500 kelimeyi geçmemelidir. Özette projenin nasıl başladığı, sürecin nasıl ilerlediği, proje kapsamında ne gibi çalışmalar yapıldığı, hâlâ devam edip etmediği, yarattığı etki vurgulanmalıdır.

Proje ile ilgili fotoğraflar: Projeye ait fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte yüklenmelidir.

 

Materyal tasarımında;

Materyal sahibinin adı-soyadı:

Materyalin adı:

Materyalin hitap ettiği yaş grubu:

Materyalin eğitim kademesi: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim.

Materyalin konusu: Afet eğitimi, dijital materyal vb.

Materyalin geliştirilme amacı: 

Öğrenme/öğretme ortamında uygulanması: Materyalin hizmet ettiği alan/alanlar (okuma yazma, matematik, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, iletişim becerileri vb. alanlar), bu alanda kullanılmasının neden önemli olduğu, Türkiye'de ve yurt dışında bu alanda yapılan çalışmaların olup olmadığı, materyalin hangi malzemeden (ahşap, plastik vb.) yapıldığı, nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilendirme yazısı yazılacaktır.

Materyale ait fotoğraflar: Materyalin nasıl kullanıldığı ile ilgili fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte eklenecektir.

* * Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta materyalin maddi kazanç amacıyla tasarlanmamış olmasıdır.

 

ANI

Okuyucuda ilgi uyandıracak yaşanmış olan bir olay, 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde bir metin halinde gönderilecektir.

 

DENEME

Belli bir konuya ilişkin duygu ve düşüncelerin ispata dayalı olmadan yazıldığı bir metin gönderilecektir. Yazılan metin 500 sözcüğü geçmemelidir.

 

KÖŞE YAZISI

Herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşler, düşünceler 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde fikir yazısı olarak hazırlanacaktır. 

 

SEYAHAT YAZISI

Öğretmenin görev yaptığı il, ilçe, belde ile ilgili düz yazı şeklinde hazırlanmış, fotoğraflar ile desteklenmiş bir tanıtım yazısı olacaktır. 

Tanıtımı yapılan yerin;

- Nesi meşhur? 

- Kısaca tarihçesi, adının nereden geldiği,

- Doğası,

- Kültürel özellikleri,

- Mutfağı, özel bir yemeği (varsa belki kısaca tarifi eklenebilir),

- Gezilmesi gereken tarihi ve kültürel yerleri,

- Bu yerde muhakkak yapılması gereken bir aktivite,

- Yöreye ait geleneksel çocuk oyunları

- Burada insanlar nasıl vakit geçirir, neler yapar?  gibi soruların cevaplarının metin içinde yer alması beklenmektedir.

 

SPOR, SANAT, BİLİM, TEKNOLOJİ GİBİ ALANLARDA ÇALIŞMA YAPAN ÖĞRETMENLERİN BAŞARI ÖYKÜLERİ

Yukarıdaki alanlardan birinde çalışma yapan öğretmenlerimizin desteği ile hayatı değişen öğrencileri konu edinen bu bölümde  öğretmenlerimizin  öğrencileri ile yaşadıkları hikâyeleri anlatmaları beklenmektedir. 

- Öğretmenin öğrencisinde fark ettiği neydi? 

- Birlikte ne gibi çalışmalar yaptılar? 

- Öğrencisini nasıl yönlendirdi? 

- Bu süreç nasıl ilerledi? 

- Karşılaşılan zorluklar nelerdi? 

- Öğretmenin sayesinde öğrencinin hayatı nasıl değişti? 

- Öğrenci şu anda neler yapıyor? gibi sorulara cevap verecek nitelikte bir yazı olmalıdır. 

 

HİKÂYE

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan bir olay yer, zaman, kişi belirtilerek bir metin halinde 750 sözcüğü geçmeyecek şekilde gönderilecektir.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANLARDA ALINMIŞ ÖDÜLLER

Bir projeyle ulusal ya da uluslararası alanlarda alınmış ödül/ödüller varsa bununla ilgili infografik (grafik bilgi) bir metin gönderilecektir.

Metinde proje detaylarına girmeden projenin; adı, amacı, çıkış noktası hakkında özet bir bilgi verilecektir. Daha sonra metinde başvurulan yarışma ve alınan ödül hakkında;

-Yarışmanın adı,

-Yarışma ulusal mı, uluslararası mı?

-Yarışmayı kimin düzenlediği,

-Başvurunun nasıl gerçekleştiği,

-Alınan ödülün adı ve derecesi belirtilecektir.

2525 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20008 - 1 202 6126700

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.